Vad är yoga?


Yogans historia

Vad är yoga egentligen? Och vart kommer det ifrån?

Yoga har sitt ursprung i Indien och bygger på filosofi, reflektion, mantran och handlingar – man säger att yogan har olika vägar. I västvärlden är det framför allt träningsformen och kraftens yoga (Hatha yoga) vi utövar som är en kombination av fysiska yogapositioner, andningstekniker och meditation.

Hatha yoga är vägen genom asanas och aktiv andning till fysisk och psykisk hälsa.

Hatha betyder kraft och står för de maskulina och feminina krafterna. Genom olika yogapositioner, kallade Asanas, skapar du balans mellan dessa krafter.

Hatha yoga är byggd på skriften Yoga Sutra och de åtta stegen Ashtanga som är ett slags system och livsstil där Pranayama (andningstekniker) och Asanas (positioner) är två av dessa steg. Kontroll av sinnen, meditation, koncentration, etiska- och sociala förhållningssätt samt upplysning är andra steg. Läs mer om vad yoga är, yogans historia och de åtta stegen i inlägget Allt du behöver veta om yoga.

Yoga betyder att förena – förena kropp och själ.

 

Hatha yoga är grunden för den moderna yogan

Ur Hatha yoga har olika typer av yoga vuxit fram – Ashtanga vinyasa yoga, Yin yoga, Bikram yoga, Iyengar yoga och många fler. Läs mer om olika typer av yoga här.

Hatha yoga är en av flera vägar inom yoga och den mest fysiska yogavägen för att uppnå Moksha (frihet, frigörelse). Och vad man kanske inte vet är att det finns fler sätt att yoga förutom den fysiska träningen. Till exempel kan man utöva Karma yoga som är handlingens yogaväg där fokus ligger på osjälviska handlingar, moral och karma. En annan yogaväg är Bhakti yoga – en väg  där man genom kärlek och respekt till naturen, det gudomliga och allt levande kan uppnå frihet. Mer om olika yogavägar hittar du i inlägget här.

 

Pranayama

Andningen är central för yogan

Andningen som kallas Pranayama är central för Hatha yogan. Det är andningen som styr positionerna. Det är också genom andningen vi hittar lugnet och medvetenheten i nuet. Andningen i yoga är så kallad aktiv andning där vi är medvetna om både in- och utandning. Det finns flera typer av andningstekniker inom yoga men en av de vanligare är Ujjayi andning där man förflyttar andningen från magen till bröstkorgen.