Om Hatha yoga


Lugn form av yoga

Hatha yoga är en av de vanligaste formerna av yoga och uppbyggd på olika asanas (kroppsställningar), andningstekniker och meditation. Asanas är de du känner till som Krigare A, Hunden, Kobran eller Trädet. Med Hatha yoga vill du skapa balans i sinnena med hjälp av kropp och andning.

Hatha yoga är en lugn form av yoga och positioner kan utföras i olika ordningsföljd från gång till gång.

 

Skapa balans mellan maskulina och feminina krafter

Hatha yoga är en av flera vägar inom yoga – kallad kraftens väg. Namnet kommer från att yogavägen innehåller kroppsövningar där man vill balansera feminina och maskulina krafter. Hatha är sanskrit där Ha betyder sol och Tha betyder måne. Solen är de maskulina krafterna och månen står för de feminina krafterna.

Andra vägar inom yoga som man kanske inte pratar så mycket om i västvärlden ännu är till exempel Karma yoga, handlingens väg, med fokus på osjälviska handlingar, karma och moral. Eller Bhakti yoga, kärlekens väg, där man övar på respekt och ödmjukhet till allt levande, naturen och gud. Dessa innehåller inga asanas (kroppsövningar) alls.

 

Hatha yogans innehåll och ursprung

Hatha yoga är en kombination av yogapositioner, andningstekniker och meditation.

En av de mest kända skrifterna inom yogavärlden är skriften Yoga Sutra. Den innehåller bland annat yogans åtta steg Ashtanga – också kallad den åttafaldiga vägen. Stegen är ett slags system för att uppnå frihet och frigörelse som är yogans yttersta syfte. I Hatha yoga jobbar man framför allt med stegen som handlar om kroppsövningar, andningstekniker och meditation.

Yoga kommer från Indien med rötter i både hinduism och buddhism. Man har daterat yoga till före Kristi födelse. Yogan har flera olika inriktningar och förutom kroppsövningar, andningstekniker och meditation så finns yoga även i form av sång, mantran, studier och moraliska förhållningssätt till livet och andra människor.